Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 17.01.2018 m.b.t. agendapunt “De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten”.

2018-02-08T17:12:22+00:00January 17th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s, Commissaris,

Ik wil de rapporteur danken voor dit evenwichtige verslag.

Het is echter geen goed idee om van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief een permanent EU-financieringsinstrument te maken.

De oorzaken voor jeugdwerkloosheid lopen immers sterk uiteen in de verschillende lidstaten. Een uniforme aanpak is dus onmogelijk. Het is verstandiger om de lidstaten en regio’s te motiveren tot structureel beleid op maat van de eigen arbeidsmarkt. Maar dit initiatief bereikt net het tegenovergestelde: het neemt de prikkels weg voor de betrokken regio’s om het roer om te gooien. De grootschalige EU-financiering verbergt immers de structurele problemen die aan de oorzaak van de jeugdwerkloosheid liggen.

Ik zie hiervan trouwens een duidelijk voorbeeld in België. Wallonië en het Brussels Gewest ontvangen fondsen vanuit het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Vervolgens verdwijnen deze jongeren in opleidingstrajecten en uit de werkloosheidsstatistieken, en kunnen deze regio’s een goednieuwsshow brengen. Ik betreur het dat deze regio’s op die manier niet verplicht worden om de broodnodige structurele hervormingen door te voeren.

Zo is het jongereninitiatief slechts een duur doekje voor het bloeden. Zonde van het geld!