Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 15.12.2015 m.b.t. agendapunt “Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet”

2018-02-08T19:15:59+00:00December 12th, 2015|
NVA

Ik ben zeer blij met het voorstel van Europese Toegankelijkheidswet. Het is uiteraard maar een klein onderdeel van de omzetting van het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Bijgevolg verwacht ik dat de Commissie ook nog het nodige zal doen op de andere domeinen waarvoor ze bevoegd is. Feit is dat er nog steeds geen sprake is van een echte eengemaakte interne markt voor personen met een beperking. Dus we moeten focussen op het wegwerken van alle nog bestaande obstakels.

Bedrijven worden al jarenlang geconfronteerd met bijkomende kosten indien ze hun producten in heel Europa willen aanbieden vanwege allerlei en soms conflicterende nationale regels en standaarden. Natuurlijk moeten we hierbij een goed evenwicht vinden tussen de belangen van consumenten met een beperking en die van bedrijven die producten en/of diensten aanbieden.

Dat zou mee een grote boost geven aan de economische groei want er zijn in de Unie meer dan 80 miljoen personen met een beperking. Dit aantal zal nog stijgen naar 120 miljoen tegen 2020, wegens de vergrijzing. Dus een betere toegankelijkheid komt de hele maatschappij ten goede!

Op mij kan u zeker rekenen voor een inhoudelijk sterke Europese Toegankelijkheidswet. Het moet echt een positieve impact hebben op ons leven!