Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 15.02.2017 m.b.t. agendapunt ” Informatie uitwisseling op EU niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrument”.

2018-02-08T18:24:23+00:00February 15th, 2017|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Momenteel moet slechts in uitzonderlijke gevallen informatie worden gedeeld. Maar gezien de veranderde veiligheidssituatie, is het de vraag of de uitwisseling van informatie tussen Lidstaten aangaande terreur en zware criminaliteit vrijblijvend moet blijven.

Mijn partij is voorstander van een doorgedreven informatie-uitwisseling omdat dit de veiligheid bevordert. Daarnet hadden wij het over de grensbewakingsverordening die systematische checks invoert voor iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat, onder meer via internationale luchthavens. Bedoeling is om zowel EU als niet-EU-burgers te onderwerpen aan een screening door het raadplegen van EU-databanken zoals het SIS-systeem en internationale databanken zoals het SLTD-systeem. Het spreekt voor zich dat die databanken relevante data moeten bevatten.

Daarnaast verplicht de anti-terreurrichtlijn die morgen wordt gestemd de lidstaten om relevante inlichtingen inzake strafonderzoeken te delen met andere EU-landen. De uniforme definities voor terreurmisdrijven moeten dat ook vergemakkelijken.

Tegelijkertijd begrijpen wij dat inlichtingendiensten misschien net minder informatie zullen uitwisselen indien zij verplicht worden werkelijk alles te delen met landen die zij niet volledig vertrouwen.

Dat de Raad nu denkt aan een richtlijn voor een strikter rechtskader voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen rechtshandhavingsinstanties op het niveau van de Unie is alvast een interessante piste. Het is echt van belang om tot een evenwichtige en gedragen oplossing te komen.