Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 13.09.2017 m.b.t. agendapunt ” Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (debat)”.

2018-02-08T18:10:44+00:00September 13th, 2017|
NVA

Beste voorzitter en collega’s, Er zijn in Europa zo’n 80 miljoen mensen met een beperking en zo’n 150 miljoen ouderen. Elke wetgeving die de toegankelijkheid van producten en diensten verbetert is een stap vooruit die miljoenen mensen in Europa ten goede komt.

Ik verwelkom dan ook het Lokkegaard rapport, al had het wat mij betreft zeker ook wat meer mogen zijn.

Ik wil graag een lans breken voor meer ambitie. Inspiratie daarvoor kan bijvoorbeeld gevonden worden in de Verenigde Staten. Daar zorgde de “Americans with Disabilities Act” voor een ware cultuuromslag. Niet alleen de overheid, maar ook private bedrijven allerhande beschouwen toegankelijkheid er als een opportuniteit eerder dan een verplichting.

Denk bijvoorbeeld aan Apple dat gisteren zijn nieuwste iPhone lanceerde. Apple begrijpt dat inspelen op de noden van mensen met een beperking een competitief voordeel kan zijn in een hyperconcurrentiele markt. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te geven.