Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 06.07.2017 m.b.t. agendapunt ” Toetreding van de EU tot het Verdrag van Marrakesh”.

2018-02-08T18:11:56+00:00July 6th, 2017|
NVA

Dank u wel, voorzitter. Beste collega’s, Commissaris, goede morgen!

De EU neemt vandaag een van de laatste horden in het ratificatieproces van het Verdrag van Marrakesh, Personen die blind zijn, een visuele beperking of een leeshandicap hebben, krijgen nog altijd zeer moeilijk of geen toegang tot boeken en ander gedrukt materiaal. De noodzaak om meer werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen, zoals braille, luisterboeken en groteletterdruk, beschikbaar te stellen, is groot.

Met de voorstellen die op tafel liggen, wordt in het EU-recht een nieuwe verplichte uitzondering op het auteursrecht ingevoerd, in overeenstemming met het Verdrag van Marrakesh. Hierdoor zullen begunstigde personen en organisaties kopieën van werken in toegankelijke vormen kunnen maken en kunnen verspreiden in de EU en derde landen die partij zijn bij het Verdrag.

Het Verdrag van Marrakesh is van kapitaal belang, omdat in de hele EU meer dan 30 miljoen mensen met een visuele beperking eindelijk gelijkwaardig toegang krijgen tot het gedrukte woord. Een kleine stap voor de mensheid, een gigantische stap vooruit voor blinde en slechtziende personen!