Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 05.07.2017 m.b.t. agendapunt ” Voorbereiding van de G20 topbijeenkomst op 7-8 juli 2017″.

2018-02-08T18:12:14+00:00July 6th, 2017|
NVA

Goede morgen Voorzitter, Commissaris, collega’s,

Het zijn turbulente tijden. We hebben te maken met heel wat uitdagingen, ook voorbij de grenzen van de Europees Unie.

We zien globale uitdagingen die ons allemaal verbinden en die globale antwoorden vereisen. We maken een humanitaire crisis door, er is conflict in ons nabuurschap en de economie herstelt zich moeizaam.

Daarom moet deze topontmoeting een succes worden. Praten is makkelijk. Maar onze kiezers willen concrete daden zien. Helaas zijn de topontmoetingen meer gekend voor de familiefoto die er genomen wordt dan voor het uitstippelen van een nieuwe strategie voor de komende twaalf maanden.

De leiders moeten nu beginnen kijken naar wat ze nu echt realistisch kunnen verwezenlijken op wereldniveau in de komende maanden. Hoewel de EU klaar staat om meer verantwoordelijkheid te nemen op het wereldtoneel, mag de EU niet beginnen te denken dat we elke crisis helemaal alleen kunnen oplossen.

We hebben een EU nodig die niet denkt dat één enkel beleidsinitiatief de migratiecrisis kan oplossen. Neen, we hebben een EU nodig die samenwerkt met de VN, met de NAVO en de G20 om een einde te maken aan het financieren van terrorisme en om een einde te maken aan de barbaarse praktijken van mensenhandel.

De EU moet rond de tafel gaan zitten en zich ertoe verbinden om zo globaal mogelijk te denken en ook zoveel mogelijk pro vrijhandel te zijn.

De EU moeten minder regelgeving en lagere belastingen promoten en niet meer “red tape” en bureaucratie.

En wij hebben een Europese Unie nodig die haar verplichtingen nakomt op het gebied van milieubescherming zonder bedrijven te verstikken . Want jobs en groei trekken mensen uit de armoede en zorgen er ook voor dat er geen onhoudbare economische migratiestromen ontstaan.

Jobs en groei brengen landen immers dichter bij elkaar en geven mensen ook zelfvertrouwen en respect. Dat zal ons ook beter verbinden als landen en ons helpen om met vertrouwen, eenheid en hernieuwde kracht vooruit te gaan in de komende maanden.

Bedankt.