Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering te Straatsburg op 04.10.2016 m.b.t. agendapunt “Europees openbaar ministerie en Eurojust (debat)”

2018-02-08T18:32:49+00:00October 4th, 2016|
NVA

Uiteraard ben ik voorstander van effectieve fraudebestrijding en een betere besteding van overheidsmiddelen. Fraude moet onderzocht worden met volledige medewerking van alle Lidstaten. Maar de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie, of EPPO, is geen juiste oplossing.

Naast OLAF, dat nu verantwoordelijk is voor bestrijding van administratieve fraude, hebben wij ook Eurojust. Dit agentschap, dat instaat voor de gerechtelijke samenwerking, moet volgens artikel 86 van het Verdrag van de EU bovendien de basis vormen voor het EPPO.

Naast de overbodige oprichting van een derde agentschap is er ook nog de kwestie van de bevoegdheidsafbakening. Het EPPO is bevoegd voor de misdrijven vermeld in de PIF-richtlijn, maar die richtlijn is nog maar een ontwerp van wet. Als de invalshoek en timing van het Commissievoorstel volledig verkeerd zitten, zijn we niet goed bezig. Commissaris Jourová, doe gewoon het werk opnieuw, en goed deze keer.