Helga’s tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 21.06.2017: “De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren”

2018-02-08T18:13:00+00:00June 21st, 2017|
NVA

Allereerst dank aan de rapporteur. Ik deel absoluut zijn mening dat we naar meer gelijkheid en opwaartse convergentie moeten streven. Dit komt ons allen ten goede! Het is ook essentieel voor economische groei en jobcreatie.

Sta me toe wel enkele bedenkingen te maken bij de ontwerptekst.

Ten eerste: Ik heb er bijv. moeite mee dat atypische arbeidscontracten steeds per definitie als iets negatiefs worden voorgesteld. Meer flexibele vormen van werk kunnen zeer nuttig zijn voor een bepaalde groep van mensen. Zo kunnen zij mensen een eerste kans geven op de arbeidsmarkt, of langdurig werklozen terug aan het werk helpen. Dit wordt blijkbaar over het hoofd gezien.

Ten tweede: Een tweede bekommernis is het doorgedreven pleidooi in het verslag voor Europeanisering. Ik noem maar enkele verzoeken aan de Commissie: bijv. voor een bredere dekking van collectieve onderhandelingen en de harmonisering van werknemersrechten, een Europese werkloosheidsregeling, een richtlijn inzake zwangerschapsverlof, een richtlijn inzake langdurige zorg en zorgverleners, en een kaderrichtlijn inzake fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. En zo kan ik nog even door gaan. Vele van deze ideeën stroken niet met het subsidiariteitsbeginsel. Het is essentieel om lidstaten niet in een keurslijf te dwingen dat hen niet past. Zij hebben flexibiliteit nodig om een beleid te kunnen voeren op maat van hun burgers. ‘One size fits all’ staat gelijk aan ‘one size fits none’.

Ten derde, wil ik ook een voorbehoud maken bij het verhogen van het financieringsniveau van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gelet op de bevindingen van de Europese rekenkamer. Er dienen absoluut eerst verbeteringen aan het initiatief te worden aangebracht.

Tot slot maak ik mij de bedenking dat in het verslag vele problemen worden geïdentificeerd en Europese initiatieven worden verlangd, maar dat we misschien nog meer moeten nadenken over welke oplossingen er zijn voor het stimuleren van jobcreatie en een goed ondernemingsklimaat. Laat ons voldoende focussen op de kern van dit verslag.

Ik kijk er naar uit hieraan constructief mee te werken, samen met de rapporteur en de schaduwrapporteurs. Dank u wel!