Helga’s tussenkomst in de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken op 27.11.2017 m.b.t. agendapunt “Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) hervormingspakket.”

2018-02-08T17:20:25+00:00November 27th, 2017|
NVA

Ik had het graag gehad, beste collega’s, over het EU Hervestigingsraamwerk. De Commissie had voorgesteld om nationale inspanningen inzake hervestiging te bundelen en als hefboom te gebruiken bij onderhandelingen over terugnameakkoorden. Dit om het povere terugkeerbeleid van de Unie op te schroeven. Het Parlement heeft er evenwel iets volledig anders van gemaakt. Het is nu een mechanisme van gedwongen hervestiging geworden, waarbij de Lidstaten worden verplicht om honderdduizenden asielzoekers op te nemen per jaar. Elke link met terugkeer werd geschrapt.

Wij hebben deze discussie in het kader van de Visa Code gehad. Daarin stonden bepalingen over humanitaire visums. De Raad liet een paar dagen geleden officieel weten dat zij niet verder zal onderhandelen over die tekst, point final. De tekst ligt in de prullenmand. Mijn vraag aan de Raad, concreet: wat is de houding van de Lidstaten over een gedwongen mechanisme van hervestiging met minimumbarema’s? Verwacht u eenzelfde scenario als met de Visa Code?