Goedkeuring in Commissie Werk en Sociale Zaken van het verslag over de EU tenuitvoerlegging van het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap

2018-02-08T18:47:11+00:00May 30th, 2016|
NVA

Een grote meerderheid steunde op 30.05.2016 in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken het rapport over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap.

Uiteraard ben ik als eerste vrouwelijke dove Europarlementslid en tevens rapporteur van dit rapport, erg tevreden met het resultaat. Het Parlement heeft getoond dat de rechten van mensen met een beperking geen politieke agenda hebben. Zelden konden zo veel politieke groepen het eens zijn over zo een veelomvattend thema.

Het rapport zal ertoe bijdragen dat het Europees Parlement en andere Europese instellingen het goede voorbeeld geven als werkplek, en dat Europese publieke evenementen, vergaderingen en informatie volledig toegankelijk zijn.

Ik werkte voor het opstellen van dit rapport nauw samen met verenigingen voor mensen met een beperking. Ook waren vele parlementaire commissies betrokken bij de totstandkoming van het rapport, gaande van de Commissie Vervoer en Toerisme tot de Commissie voor de Rechten van de vrouw en Gendergelijkheid en de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Ik wil benadrukken dat deze grote betrokkenheid cruciaal is. Mensen met een beperking moeten toegang hebben tot alle aspecten van het leven. Wat heeft het bijvoorbeeld voor nut dat iemand een aangepaste werkplaats heeft wanneer hij of zij er niet kan geraken omdat de trein of bus niet toegankelijk zijn.