Facebook moet zich beter beschermen tegen datalekken en hacking ten einde de privacy van Facebookgebruikers te waarborgen.

2018-10-24T11:17:57+00:00October 23rd, 2018|
NVA

Beste voorzitter,
Beste collega’s,

Ongeveer een halfjaar geleden waren we allen verbaasd, boos of vol ongeloof over het enorme datalek bij Facebook. Meteen de start van verschillende onderzoeken, ook in dit Parlement, die een duidelijk signaal gaven: zulke inbreuken op onze privacy zijn onaanvaardbaar. In september kwam er echter een nieuw datalek bij de tech-gigant aan het licht: een softwareprobleem gaf hackers toegang tot miljoenen gebruikersaccounts, waaronder ook 5 miljoen Europese accounts.

Deze resolutie was een mooie kans dit onrecht te veroordelen en op te roepen tot verdere actie. Helaas gaat de resolutie alle kanten uit. Zo roept het op tot opschorting van het privacyschild tussen de EU en de VS zonder het bieden van een alternatief. Of men roept op tot aanpassing van de nationale kieswetten, wat duidelijk toebehoort tot de bevoegdheden van lidstaten.

Het kernwoord dat deze resolutie en deze strijd nodig heeft is: FOCUS. Focus op het exacte probleem dat ons voorligt. Alleen zo kunnen we als wetgever het verschil maken.