Tijdens het plenaire debat ter voorbereiding van de Europese raad van oktober: “Het overnemen van het Australische model zou ons toelaten om de migratie terug onder controle te krijgen. Hiermee vergroten we het draagvlak bij de burger voor degenen die echt in nood zijn. En de mensensmokkelaars verliezen hun bron van inkomsten.”

2018-10-14T15:40:04+00:00October 14th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s.

We moeten de illegale migratie naar Europa stoppen. Dat kan enkel door ons te baseren op het Australisch model. Het is onbegrijpelijk dat NGO-boten migranten oppikken tot vlak voor de kust van Noord-Afrika, en vervolgens richting Europa varen in plaats van naar een veilige haven in de regio. Mensenlevens redden is nobel, maar clandestiene migratie naar Europa ondersteunen is dat niet.

Op de Europese top van juni werd beslist om te onderzoeken of ‘regionale ontschepingsplatformen’ een alternatief kon zijn. Deze centra in derde landen zouden dan de drenkelingen opvangen. Die praktijk is volledig in lijn met het internationaal recht. In één adem werd beslist dat alle boten die in de Middellandse Zee actief zijn, de Libische kustwacht niet mogen hinderen. Dus ook niet wanneer Libië, die platformen indachtig, boten richting Europa tegenhoudt.

Een reddingsoperatie die niet meer automatisch resulteert in een asielaanvraag in Europa zal sterk ontradend werken. Net zoals in Australië zal dat de tragische verdrinkingen tot nul herleiden. Zo kunnen we de migratie terug onder controle krijgen, wat het draagvlak bij de burger vergroot voor de echt behoeftigen. En de mensensmokkelaars verliezen hun bron van inkomsten.

Net als de Europese regeringsleiders vraag ik aan de Commissie en alle bevoegde Ministers in de Europese Unie om het Australische model over te nemen. Hopelijk komt de Europese top eindelijk tot concrete afspraken om de illegale migratie kordaat aan te pakken. Dank u.