Europees Parlement wil opvolger voor ‘Safe Harbor’

2018-02-08T18:47:27+00:00May 27th, 2016|
NVA

“Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan waardoor zowel bedrijven als burgers duidelijkheid zullen krijgen over de uitwisseling van persoonsgegevens met de Verenigde Staten”, stelt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) tevreden.

Het Parlement nam standpunt in over het akkoord dat de EU en de VS in februari bereikten over een nieuw wetgevend kader voor trans-Atlantische gegevensoverdracht. Het ‘Privacy Shield’ moet de oude ‘Safe Harbor’-overeenkomst vervangen. Die laatste werd door het Hof van Justitie in oktober van vorig jaar immers naar de prullenmand verwezen omdat ze onvoldoende garanties bood voor de privacy van EU-burgers. Resultaat was echter ook een situatie van rechtsonzekerheid voor consumenten en ondernemingen.

“Trans-Atlantische gegevensoverdracht is van essentieel belang voor onze economie, veiligheid en handel”, zo meent Helga Stevens. “Met het ‘Privacy Shield’ halen we, ten eerste, een nooit eerder bereikt niveau van rechten en rechtsbescherming voor de Europese burger bij gegevensoverdracht naar de VS. Bovendien is het essentieel voor onze bedrijven en KMO’s om zo spoedig mogelijk een operationeel akkoord te hebben. Het is echt hoog tijd dat zij rechtszekerheid krijgen.”

Stevens roept de Commissie op nog verder te verduidelijken hoe het ‘Privacy Shield’ in de praktijk zal werken, maar merkt op dat de Commissie zich hiertoe verbonden heeft. “Er zijn linkse krachten binnen het Europees Parlement die geen overeenkomst met de VS willen, of een overeenkomst die automatisch uitdooft na een aantal jaren. Dit is gewoonweg juridisch en economisch niet acceptabel. Gelukkig gebruikte een meerderheid van de parlementsleden vandaag het gezond verstand”, besluit Stevens.

(http://www.n-va.be/persbericht/europees-parlement-wil-opvolger-voor-safe-harbor

)