Europees Parlement weigert detacheringsduur buitenlandse bouwvakkers drastisch in te korten

2018-02-08T18:05:17+00:00October 17th, 2017|
NVA

Het Europees Parlement heeft zonet haar standpunt over nieuwe Europese detacheringsregels goedgekeurd. Deze regels gaan over werknemers die naar het buitenland worden gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken, zoals een Poolse bouwvakker die – in principe – tijdelijk in België komt werken. Europarlementslid Helga Stevens: “De N-VA zet al lange tijd druk om de maximale detacheringsduur voor risicosectoren, zoals de bouw- of schoonmaaksector, in te korten naar 6 maanden. Helaas heeft het Parlement, net als Eurocommissaris Thyssen, hier geen oren naar. En dat ondanks het massale misbruik. Europa houdt het systeem van oneerlijke concurrentie in stand en laat de Vlaamse bouwvakker in de kou staan.”

De Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement vergaderde erg lang over deze erg omstreden regels en bereikte finaal een compromis. Stevens: “Dit parlementair standpunt moet West- en Oost-Europa verzoenen, maar lost het probleem van sociale dumping niet op. Frauduleuze detacheringen zijn in de zogenaamde risicosectoren een echte plaag geworden. Onder het mom van detachering worden Oost-Europese werknemers permanent op onze arbeidsmarkt ingezet, zonder dat zij de strengere Belgische arbeids- en sociale zekerheidsregels hoeven te respecteren. Duizenden Vlaamse bouwvakkers verloren zo de laatste jaren hun job, omdat ze simpelweg duurder zijn. Een maximale detacheringsduur van zes maanden is levensnoodzakelijk om deze scheefgetrokken situatie recht te zetten.”

Anderzijds is Stevens wél tevreden dat het Parlement voor andere, niet-risicosectoren een mogelijke verlenging wil: “Het aanleggen van een windmolenpark kan bijvoorbeeld langer dan 24 maanden duren. In dit soort sectoren zou 24 maanden te beperkend zijn en een rem op onze open en exportgerichte Vlaamse economie betekenen. We mogen immers absoluut niet vergeten dat detachering op heel wat vlakken Vlaanderen ook welvaart heeft gebracht.”

Verder bekrachtigde het Europees Parlement het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. Stevens: “Dat is een essentieel onderdeel van eerlijke concurrentie tussen werknemers. Maar zolang gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheidsbijdragen twee jaar lang in hun thuisland kunnen betalen, is van een gelijk speelveld geen sprake. Dat principe moet Europa echt wel in vraag durven stellen.”