Europa verbetert toegankelijkheid tot websites en apps voor mensen met een beperking.

2018-02-08T18:58:04+00:00May 5th, 2016|
NVA

De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereikten op 3 mei 2016 een akkoord over een Richtlijn voor een beter toegankelijk internet voor personen met een beperking. We zijn zeer tevreden met het bereikte resultaat. Europa heeft zijn verantwoordelijkheid eindelijk opgenomen en bewijst hiermee dat het voor alle burgers een meerwaarde kan en wil betekenen. Er is bovendien een goed evenwicht bereikt en overheidsinstanties worden zeker geen onnodige lasten opgelegd.

Het akkoord voorziet dat overheidsinstellingen, zoals steden en gemeenten, publieke ziekenhuizen en politiediensten, hun websites en mobiele applicaties voor iedereen toegankelijk moeten maken. In het bijzonder betekent dit een vooruitgang voor onder andere blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Zij zullen bv. de kleur en het lettertype kunnen aanpassen en filmpjes zullen voorzien zijn van ondertiteling.

Want ook personen met een beperking moeten toegang kunnen krijgen tot publieke websites en apps kunnen gebruiken. Dat is nog steeds niet evident, maar wel een essentiƫle voorwaarde voor een meer inclusieve samenleving.

De tekst die nu voorligt, wordt nog gestemd door het Europees Parlement. Hierna hebben de lidstaten 21 maanden om hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese regels.