Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 13.06.2018 m.b.t. agendapunt “Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken.”

2018-07-04T19:20:05+00:00July 4th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik wil vandaag een vurig pleidooi houden voor de ratificatie van het Verdrag van Istanbul. ELK instrument dat vrouwen dat beetje meer beschermt tegen geweld is van groot belang!

Ik benadruk dat het hier gaat over de meest vreselijke misdaden tegen vrouwen, zoals genitale verminking, gedwongen abortus en gedwongen sterilisatie, kindhuwelijken, verkrachting en ‘eer’moord.

Mensen kunnen en mogen religieuze overtuigingen hebben, maar dit mag voor mij nooit in de weg staan van het beschermen van vrouwen. Ik kan niet begrijpen en aanvaarden dat cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde ‘eer’ een excuus kunnen zijn om vrouwen te onderdrukken en misbruiken!

Ik vraag jullie allen: Wat is er eervol aan geweld tegen vrouwen? En hoe kan het bestrijden van geweld niet in overeenstemming zijn met traditionele waarden?

Ik betreur het ontzettend dat het in de EU zo moeilijk blijkt om samen een krachtig signaal te geven tegen geweld. Geweld tegen vrouwen – en bij uitbreiding tegen alle genders – hoort niet thuis in onze Europese samenleving. We slaan onszelf zo graag op de borst voor onze Europese waarden en grondrechten, maar hebben het moeilijk de meest flagrante vorm van discriminatie te veroordelen. Ik vind dit een Europese Unie onwaardig.