Beter de bestaande structuren verbeteren en versterken i.p.v. een Europese Arbeidsautoriteit op te richten waarvan de meerwaarde verre van duidelijk is.

2018-09-11T18:50:09+00:00August 30th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

Ik wil allereerst de rapporteur danken voor zijn werk. Ik ben het met hem eens dat we goed moeten nadenken over de bescherming van persoonsgegevens. Ik denk dat we daarbij ook zeker voldoende oog moeten hebben voor de risico’s van cybercriminaliteit. Een strikte regulering voor het uitwisselen van gegevens – in het bijzonder sociale zekerheidsgegevens ! – is daarom volgens mij noodzakelijk.

Ook stelt de rapporteur terecht dat de samenwerking met andere Europese agentschappen cruciaal is. Ik ben blij te zien dat hij het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) aan het Commissievoorstel wil toevoegen.

Een punt dat ik evenwel ABSOLUUT NIET kan steunen is dat de ELA ook moet kunnen optreden op domeinen die buiten de Europese bevoegdheid vallen. Laat ik hierover kort uitweiden.

Ik geloof allereerst nog steeds dat we eerder de bestaande structuren moeten verbeteren, dan nieuwe Europese bovenbouw creëren. Als de ELA er dan toch moet komen, dan moet deze een aantoonbare meerwaarde hebben want uiteraard kosten nieuwe organen veel geld. MAAR deze meerwaarde moet de ELA kunnen aantonen, zonder dat de bevoegdheden van de lidstaten en de principes van subsidiariteit en proportionaliteit worden geschonden! Laat ons alstublieft de Verdragstekst – waarvan de lidstaten de opstellers zijn – respecteren. Ik moet nog overtuigd worden dat de ELA, als nieuw decentraal orgaan, vandaag een meerwaarde heeft, en het niet de bedoeling is om de eerste fundamenten te leggen voor een Europese sociale inspectie.