Debat in plenaire vergadering van 22.11.2016 over de Gezamenlijke Motie voor een Resolutie over gebarentalen en professionele gebarentaaltolken.

2018-02-08T18:31:06+00:00November 22nd, 2016|
NVA

Geachte voorzitter, Commissaris en collega’s,

Graag wil ik de European Union of the Deaf hier aanwezig in de bezoekerstribune verwelkomen.

Lange tijd werden gebarentaaltolken beschouwd als ‘helpers’ van dove mensen. Vaak fungeerde de familie van de dove persoon als “tolk”, zelfs tijdens officiële aangelegenheden. In veel landen in de EU is dit nog steeds het geval, maar de situatie gaat erop vooruit en gebarentaalvertolking wordt stilaan gezien als een volwaardig beroep.

Deze gezamenlijke resolutie is gebaseerd op voorgaande resoluties van het Europees Parlement van 1988 en 1998 en de input van doven- en tolkorganisaties. Ook is het een resultaat van de conferentie die ik op 28 september 2016 organiseerde in Brussel en waar voor de eerste keer alle 24 EU gesproken en 31 EU gebarentalen werden gebruikt.

Gebarentaaltolken zijn onmisbaar voor het verzekeren van gelijke deelname van gebarentaalgebruikers. Het Handvest van de Grondrechten laat niet toe dat er wordt gediscrimineerd op basis van handicap. Dit kunnen we enkel doen door werk te maken van toegankelijkheid en redelijke aanpassingen. Ik verwijs ook naar het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat zowel de EU als de meeste EU lidstaten hebben geratificeerd.

Iedereen in dit Huis weet dat de tolken een veeleisende job hebben. Dit geldt zeker ook voor de gebarentaaltolken! Daarom verdienen ze een passende en gelijkwaardige verloning voor hun werk.

Er is nog steeds een groot tolktekort in alle EU lidstaten. Gemiddeld is er in heel de EU een gebarentaaltolk beschikbaar voor 160 doven. Maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende lidstaten, van 1 gebarentaaltolk per acht doven tot 1 per 2500! Het voorzien van trainings- en opleidingsmogelijkheden voor toekomstige tolken is een absolute prioriteit.

Binnen de EU instituten is er steeds meer vraag naar tolken vanwege dove burgers. Maar gezien het feit dat er niet genoeg tolken zijn in de lidstaten, zou ik graag aan de Commissie willen vragen hoe ze dit probleem zullen aanpakken? Zijn er eventueel plannen om gebarentaaltolken in dienst te nemen, rekening houdend met het feit dat gebarentaaltolken ook deel uitmaken van de AIIC Vereniging voor conferentietolken.

Deze gezamenlijke resolutie die morgen gestemd zal worden is een belangrijke mijlpaal voor personen met een beperking en in het bijzonder voor dove gebarentaalgebruikers. Het is de eerste keer dat de focus ligt op gebarentaaltolken als een beroepsgroep. Na 20 jaar is het hoog tijd om de volgende stap te zetten en aandacht te besteden aan het professionaliseren van het beroep van gebarentaaltolken en de EU instituten moeten hierin een voorbeeldrol spelen!