De nieuwe detacheringsregels zoals het Europees Parlement ze goedkeurde zijn een gemiste kans. Fraude wordt hiermee niet aangepakt en de transportsector wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

2018-10-24T11:15:10+00:00June 2nd, 2018|
NVA

Hallo!

Het Europees Parlement heeft gisteren de nieuwe detacheringsregels goedgekeurd.

De N-VA delegatie heeft zich echter onthouden bij de stemming over deze nieuwe detacheringsregels.

Wat is er goed aan de nieuwe regels: dat is dat gedetacheerde werknemers voortaan hetzelfde loon moeten krijgen als hun lokale collega’s.

Dit is een essentiële voorwaarde voor eerlijke concurrentie tussen werknemers.

Maar vergis u niet: de loonkost is daarmee niet gelijk getrokken. Gedetacheerde werknemers betalen hun sociale zekerheidsbijdragen nog steeds in hun land van oorsprong.

Iedereen weet dat die in de Oost-Europese landen een pak lager liggen, en dat de controle vaak te wensen over laat. Onze Vlaamse werknemers verliezen dus nog steeds de concurrentieslag.

Ik betreur dat Commissaris Thyssen weigerde de nodige aanpassingen voor te stellen.

Ook betreur ik dat de transportsector volledig buiten het akkoord werd gehouden. Dit is een van de sectoren die kreunt onder het misbruik, en waarvoor nieuwe Europese regels het meest nodig zijn.

De Europese Commissie vindt terecht dat er nood is aan bijzondere transportwetgeving.

Maar door deze sector volledig buiten deze wetgeving te plaatsen, blijven onze Vlaamse chauffeurs in de kou staan.

Het is immers helemaal niet zeker dat er een aparte regeling komt.

Voor chauffeurs geldt het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ dus nog niet. Dit is een gemiste kans.

Tot slot vind ik de de inkorting van de detacheringsduur tot 18 maanden, slechts een bescheiden stap in de goede richting voor risicosectoren.

Voor deze sectoren, zoals de bouw- en schoonmaaksector, verdedigde N-VA met volle overtuiging een maximumduur van 6 maanden.

Dit had het misbruik echt kunnen aanpakken. Van de andere kant wijst N-VA op de nevenschade die deze 18 maanden in niet-risicosectoren kan veroorzaken.

Detacheringen kunnen weldegelijk langer duren dan 18 maanden, zonder daarom per definitie frauduleus te zijn.

Voor deze langere detacheringen – bijvoorbeeld binnen een ondernemingsgroep – worden nu nieuwe obstakels opgetrokken. Dit komt onze kleine, maar open en exportgerichte Vlaamse economie niet ten goede.