Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 04.07.2018 m.b.t. agendapunt “De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers.”

2018-07-05T20:44:02+00:00July 5th, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s,

De meeste landen heffen enkel belastingen binnen hun territorium, maar de Verenigde Staten doen dat ook op basis van nationaliteit. Amerikanen die in het buitenland wonen moeten met andere woorden jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte indienen.

Sommige EU-burgers kregen – zonder dat ze daar om vroegen – de Amerikaanse nationaliteit, omdat ze toevallig in Amerika geboren waren. De FATCA-wetgeving over automatische uitwisseling van bankgegevens met de VS, heeft ertoe geleid dat zij de toegang tot financiële basisdiensten in de EU kunnen verliezen, wat niet de bedoeling kan zijn.

Nu en dan vind ik in mijn mailbox een vraag om hulp van zulke ‘Toevallige Amerikanen’.  Bij navraag op het kabinet Financiën, bleek dat er een brief is gestuurd maar dat die helaas zonder antwoord is gebleven. Daarom mijn vraag aan de Raad, kan u gezamenlijk nieuwe diplomatieke of wetgevende maatregelen treffen om de belangen van deze EU-burgers te vrijwaren? Dank alvast.