Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 29.05.2018 m.b.t. agendapunt “Jaarverslag over de werking van het Schengengebied.”

2018-06-01T13:08:51+00:00June 1st, 2018|
NVA

Dank u voorzitter, beste Eurocommissaris.

Binnen het Schengengebied kunnen wij zonder paspoortcontrole vrij reizen. Maar dit wederzijds vertrouwen tussen de landen kan niet zonder een sterke gezamenlijke bescherming van de EU buitengrenzen. 

Helaas zijn deze buitengrenzen nog steeds poreus, gezien Europese rechters push-backs verbieden. Bootjes worden nog steeds overgebracht naar Europa na redding in plaats van naar het laatste veilige transitland. 

Het lijkt mij daarom perfect verdedigbaar dat Lidstaten de mogelijkheid hebben om interne grenscontroles tijdelijk terug in te voeren

Dit rapport veroordeelt echter die aanpak. Ook is het kritisch over de systematische controle van EU onderdanen die komen van buiten de EU, waaronder ook terugkerende Syriëstrijders, in pakweg de luchthaven van Zaventem. Wij vinden die kritiek zeer misplaatst vanuit veiligheidsoogpunt.

Het herinvoeren van grenscontroles binnen de EU brengt inderdaad een economische kost met zich mee. Maar het is juist doordat de EU te weinig doet om onze buitengrenzen te versterken, dat lidstaten willen weten wie er binnen en buiten gaat. Grenscontroles zijn, net zoals gerichte politieacties, soms nodig.