Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 29.05.2018 m.b.t. agendapunt “Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten.”

2018-06-01T13:14:27+00:00June 1st, 2018|
NVA

Voorzitter, collega’s, allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de aanslag vandaag in Luik en hun familie.

Deze resolutie bevat veel interessante ideeën die nuttig zijn voor mijn rapport in de Europese onderzoekscommissie terrorisme.

Slachtoffers van terrorisme of hun familie, die voor het leven getekend zijn, moeten een ingewikkeld, pijnlijk, en langzaam proces doorlopen om aanspraak te maken op hun rechten. Al te vaak belanden ze in een administratieve mallemolen van verzekeringspapieren. Waarbij ze steeds opnieuw hun traumatische verhaal moeten vertellen. En ondertussen geconfronteerd worden met allerlei hoogoplopende kosten. Twee keer slachtoffer dus.

Ik kan evenwel niet akkoord gaan met de bepalingen rond pro deo bijstand. De resolutie lijkt het systeem te willen uitbreiden en legt de nadruk op financiële hulp voor en juridische bijstand aan illegalen. Ter informatie, de totale kost van het pro deo stelsel in 2016 in Belgiëbedroeg 73 miljoen euro. Tot een derde van alle pro deo procedures betrof vreemdelingenzaken. Dus 21 miljoen om mensen bij te staan die illegaal in het land verblijven.

Op nationaal niveau pakte mijn regering de misbruiken aan inzake asielaanvragen. Opeenvolgende asielaanvragen werden moeilijker gemaakt en er kwam een nieuw puntensysteem voor pro deo advocaten. Dat nieuwe pro deo vergoedingssysteem stemt vergoedingen beter af op de werkelijke prestaties en moet roekeloos procederen tegengaan.

Komaf maken met de lucratieve asiel- en migratiebusiness, ook via het pro deo stelsel, zou ook een Europese topprioriteit moeten zijn. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat in dit rapport voor het tegendeel wordt gepleit.