Belgische rechter kan eindelijk optreden tegen sociale fraude uit Oost-Europa

2018-02-08T17:16:58+00:00February 7th, 2018|
NVA

Nationale rechters moeten niet langer A1-documenten aanvaarden wanneer deze frauduleus zijn. Dat heeft de Grote Kamer van het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld na een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie.

Waar gaat het eigenlijk over? A1-documenten moeten bewijzen dat bv. een Bulgaarse bouwvakker die hier gedetacheerd is, zijn sociale zekerheidsbijdragen in Bulgarije betaald heeft. Dit document is in principe bindend voor het werkland, maar dus niet langer in het geval van fraude. Deze beslissing is belangrijk in de strijd tegen detacheringsfraude. Heel wat Oost-Europese bouwvakkers werken hier met valse A1-documenten. Dat betekent dat zij hun verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet betaald hebben. Niet in hun thuisland, maar ook niet in België. Dat zorgt voor heel wat oneerlijke concurrentie ten nadele van onze Vlaamse bouwvakkers. Eindelijk geeft Europa een duidelijk signaal dat fraude onaanvaardbaar is.

Geruime tijd bleek de bindende kracht van het A1-document absoluut. Het Hof maakt nu echter een belangrijke nuance: indien de lidstaat van oorsprong op de hoogte is gebracht van de fraude en niet binnen een redelijke termijn een nieuw onderzoek instelt, dan kan de rechter van de ontvangende lidstaat het A1-document aan de kant schuiven. Dit arrest zorgt er in elk geval voor dat de ontvangende lidstaten niet langer machteloos zijn tegenover valsspelers.

Het misbruik met dergelijke documenten is op dit moment zeer groot en ondergraaft het draagvlak voor de interne markt. Daarom vind ik het jammer dat eurocommissaris Thyssen in haar voorstel tot herziening van de Europese sociale zekerheidsregels, wél onder alle omstandigheden wil vasthouden aan het bindende karakter van het A1-document. In de komende onderhandelingen, waar ik voor de N-VA mee aan tafel zit, ijver ik alvast voor een aanpassing.

N-VA dringt er ook op aan dat gedetacheerde werknemers die in België werken, hier sneller hun sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. Immers, zolang gedetacheerde werknemers gedurende twee jaar hun sociale zekerheidsbijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen, zullen onze Vlaamse werknemers de concurrentieslag blijven verliezen. In risicosectoren, zoals onze bouwsector, zou volgens ons een detachering maximaal zes maanden mogen duren. Eens die periode voorbij is, willen we dat de sociale zekerheidsbijdragen in het gastland betaald worden. De huidige federale regering zette al belangrijke stappen, maar we moeten onze Belgische sociale zekerheid in de toekomst nog competitiever maken. Onze hoge sociale lasten dragen uiteraard bij aan het concurrentiële nadeel.

Voor de volledige tekst van het arrest, zie (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799). (Kies NL als taal. )