Als er gesproken wordt over fundamentele rechten en anti-discriminatie, mogen personen met een beperking niet vergeten worden. Ook discriminatie op basis van handicap moet worden bestreden.

2018-09-13T20:06:31+00:00September 13th, 2018|
NVA

Allereerst dank aan de rapporteur voor zijn werk. Zoals hij correct schreef in zijn rapport, bepaalt art. 21 van het Handvest van de grondrechten van de EU dat elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras en sociale afkomst moet worden verboden. Maar ik betreur dat hij de kans heeft laten liggen om ook te spreken over personen met een beperking. Artikel 21 vermeldt handicap nochtans ook als een verboden discriminatiegrond. Waarom laat je ons achter en ben je ons vergeten?

Bovendien erkent artikel 6 van het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap, geratificeerd door alle lidstaten en de EU, dat vrouwen en meisjes met een beperking geconfronteerd worden met meervoudige discriminatie vanwege hun geslacht en hun beperking. Meervoudige discriminatie gaat over meer dan alleen intimidatie of haatdragende taal. Zoals ik heb benadrukt in mijn verslag van 2016 over het CRPD-kader, ervaren vrouwen en meisjes met een beperking vaak geweld, fysiek, moreel en seksueel misbruik.

We moeten die vrouwen en meisjes in staat stellen om hen gelijke kansen te geven om volledig in de samenleving te worden opgenomen.

Dus beste collega’s, beste schaduwrapporteurs, rapporteur, ik wil erop aandringen dat het heel belangrijk is om alle vormen van discriminatie in dat rapport te betrekken. Zeker ook personen met een beperking als doelgroep mag niet vergeten worden. Want we worden te vaak vergeten en dat bewijst dit rapport eens te meer. Dus een extra inspanning in het kader van European Disability Strategy mag wel. Ik betreur het dat het er niet in verwerkt is en ik hoop dat we een nieuwe kans krijgen bij een volgend rapport. Dank u wel.