Helga’s tussenkomst in plenaire vergadering van 07.06.2016 m.b.t. agendapunt “Pakket maatregelen inzake legale migratie – Actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen”

2018-02-08T18:46:17+00:00June 7th, 2016|
NVA

Niemand zal ontkennen dat Europa geconfronteerd wordt met grote demografische uitdagingen, vandaag maar zeker ook in de toekomst. Het is dus op zich een heel goede zaak dat de EU nadenkt over haar beleid en het debat nu voert. Er ligt vandaag heel wat voer voor discussie op de tafel. Ik zal mij beperken tot enkele kernopmerkingen:

Laat mij eerst benadrukken en herhalen dat asiel en migratie twee verschillende zaken zijn, die afzonderlijk moeten worden behandeld. Asiel kan bijvoorbeeld niet de structurele interne economische tekortkomingen oplossen. En legale migratie kan ook de asielcrisis niet oplossen.

Zo kom ik bij mijn tweede punt: de herziening van de blauwe kaartrichtlijn. Het is essentieel voor onze economie dat Europa hooggekwalificeerden kan aantrekken. Maar, ik herhaal: de blauwe kaart mag geen ‘sluiproute’ zijn voor asiel. Ik benadruk daarom het belang van een effectief vrije vacature, die enkel via de blauwe kaart kan worden ingevuld. Een herziening van de blauwe kaartrichtlijn moet erkennen dat lidstaten het best geplaatst zijn om de noden van hun nationale arbeidsmarkt te beoordelen.

En tot slot, eens in Europa, is het belangrijk dat nieuwkomers zich goed integreren. Ik steun daarom het voorstel om Europese middelen vrij te maken voor de integratie van nieuwkomers. Belangrijk is dat deze middelen naar de bevoegde instellingen in de lidstaten gaan, zodat zij deze zelf kunnen besteden conform de eigen lokale noden.